Thể loại
Cầu
Mở rộng bản đồ

Điểm tham quan trong thể loại «Cầu»

Bộ lọc
Xêp hạng
Thể loại
Hiển thị tất cả
Nước
Hiển thị tất cả
Các thành phố
Hiển thị tất cả
Tiểu thể loại:
Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Galata Bridge

The Galata Bridge (in Turkish Galata Köprüsü) is a bridge that sp

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Severan Bridge

The Severan Bridge (Chabinas Bridge or Cendere Bridge, Turkish:

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Rama IX Bridge

Rama IX Bridge is a bridge in Bangkok, Thailand over the Chao Phraya

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Osman Gazi Bridge

The Osman Gazi Bridge (Turkish: Osman Gazi Köprüsü) is a suspension br

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Suramadu

Cầu Suramadu (tiếng Indonesia: Jembatan Suramadu), cũng gọi là cầu Sur

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Dom Luís I Bridge

The Dom Luís I (or Luiz I) Bridge (português. Ponte Luís I or Luiz I)

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Brooklyn

Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ.

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Tháp Luân Đôn

Cầu Tháp Luân Đôn (tiếng Anh: Tower Bridge) là một công trình kết h

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu George Washington

Cầu George Washington - được gọi chính thức là cầu GW, GWB, GW, hoặ

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Queensboro Bridge

The Queensboro Bridge, also known as the 59th Street Bridge, is a

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Kamennoostrovsky Bridge

Kamennoostrovsky Bridge spans the Little Nevka River and connects

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Малый Каменный мост

Ма́лый Ка́менный мост — второй из мостов по течению Водоотводно

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Pont Novoarbatski

Новоарба́тский мост (Кали́нинский мост) — автодорожный мост чер

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Shijo-ohashi Bridge (四条大橋)

Shijo-ohashi Bridge (四条大橋) là một điểm thu hút du lịch, một tron

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Sunshine Skyway Bridge

The Bob Graham Sunshine Skyway Bridge, often referred to as the

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Manseibashi Bridge (万世橋)

Manseibashi Bridge (万世橋) là một điểm thu hút du lịch, một trong nhữn

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Ленинградский мост (Москва)

Ленингра́дский мост — мост в Северном административном

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Old Bridge (Heidelberg)

The Karl Theodor Bridge (German: Karl-Theodor-Brücke), commonly known

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Puente de Isabel II

The Puente de Isabel II, Puente de Triana or Triana Bridge, is a metal

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Lambeth

Cầu Lambeth (tiếng Anh: Lambeth Bridge) là một trong những cây cầu

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Cổng Tokyo

Cầu Cổng Tokyo (tiếng Nhật: 東京ゲートブリッジ, trong đó ゲート là phiên âm của ga

Loại phụ huynh: Thắng cảnh & thắng cảnh