Thể loại
Hang động
Mở rộng bản đồ

Điểm tham quan trong thể loại «Hang động»

Bộ lọc
Xêp hạng
Thể loại
Hiển thị tất cả
Nước
Hiển thị tất cả
Các thành phố
Hiển thị tất cả
Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
İncirliin Cave

İnicrliin Cave (Turkish: İncirliin Mağarası) is a show cave loc

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Hang động Jeita

Hang động Jeita (tiếng Ả Rập: مغارة جعيتا, tiếng Syria: ܡ ܥ ܪ ܬ ܐ ܕ ܓ

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Ballıca Cave

Ballıca Cave (Turkish: Ballıca Mağarası), is a small cave situated at

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Dupnisa Cave

The Dupnisa Cave (Turkish: Dupnisa Mağarası), aka Dupnisa Caves, is a

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Vườn quốc gia Carlsbad Caverns

Vườn quốc gia Carlsbad Caverns thuộc Eddy, tiểu bang New Mexico,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Vườn quốc gia hang Mammoth

Vườn quốc gia hang Mammoth là vườn quốc gia nằm ở trung tâm tiểu bang

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cave of the Winds (Colorado)

Cave of the Winds is a cave in the Pikes Peak region of Colorado. It

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Lake Shasta Caverns

The Lake Shasta Caverns are a network of caves located near the

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Hang Postojna

Hang Postojna (tiếng Slovenia: Postojnska jama; tiếng Đức: Adelsb

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Natural Bridge Caverns

The Natural Bridge Caverns are the largest known commercial caverns in

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Luray Caverns

Luray Caverns, originally called Luray Cave, is a large, celebrated

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Howe Caverns

Howe Caverns is a cave in Howes Cave, Schoharie County, New York.

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cave of the Mounds

Cave of the Mounds, a natural limestone cave located near Blue Mounds,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Florida Caverns State Park

Florida Caverns State Park is a Florida's State Park, located in the

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Chislehurst Caves

Chislehurst Caves are a 22 miles (35 km) long series of tunnels in C

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cueva de los Verdes

Cueva de los Verdes (tiếng Tây Ban Nha 'hang động' Xanh '), bởi v

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Các hang động Frasassi

Các hang động Frasassi (tiếng Ý: Grotte di Frasassi) là một hệ thống

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Meramec Caverns

Meramec Caverns is an 4.6-mile (7.4 km) cavern system in the

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Blanchard Springs Caverns

Blanchard Springs Caverns is a cave system located in the Ozark–St. F

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Snezhanka (cave)

Snezhanka (Bulgarian: Снежанка, 'Snow White') is a cave located

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Crystal Cave (Pennsylvania)

Crystal Cave is a cave in Kutztown, Pennsylvania, United States, the

Loại phụ huynh: Hang động