Thể loại
Nhà thờ Công giáo La Mã
Bộ lọc
Xêp hạng
Thể loại
Hiển thị tất cả
Nước
Hiển thị tất cả
Các thành phố
Hiển thị tất cả
Xem trên bản đồ
Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
San Maurizio al Monastero Maggiore

San Maurizio al Monastero Maggiore is a church in Milan, Northern

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Church of the Nativity

Nhà thờ Giáng Sinh là một vương cung thánh đường ở Bethlehem, thuộ

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basilica of Our Lady of Luján

The Basilica of Our Lady of Luján (español. Basílica de Nuestra Se

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Monserrate Sanctuary

Monserrate Sanctuary is a Catholic shrine in Bogotá, Colombia. The

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basilica of Our Lady of Zapopan

The Basilica of Our Lady of Zapopan (español. 'Basílica de Nuestra S

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
St. Peter's Basilica

Nhà thờ Thánh Phêrô, tên chính thức là Vương cung thánh đường Thánh P

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Matthias Church

Matthias Church (Hungarian: Mátyás-templom) is a church located in B

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basilica of Our Lady of Guadalupe

The Basilica of Our Lady of Guadalupe (Spanish: Basílica de Nuestra

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Church of Nosso Senhor do Bonfim, Salvador

The Church of Nosso Senhor do Bonfim (Portuguese: Igreja de Nosso

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Baclaran Church

The National Shrine of Our Mother of Perpetual Help (Filipino:

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Igreja Nossa Senhora do Brasil

Igreja Nossa Senhora do Brasil is a church located in São Paulo,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Church of Santo Domingo (Puebla)

The Templo Conventual de Santo Domingo de Guzmán is a Roman Catholic

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
St. Mary's Catholic Church, Dubai

St. Mary's Catholic Church is a parish church of the Apostolic

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Holy Redeemer Church, Bangkok

Holy Redeemer Church (Thai: วัดพระมหาไถ่; RTGS: wat phra mah

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basílica del Voto Nacional

The Basilica of the National Vow (Spanish: Basílica del Voto

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basílica de la Macarena

马卡雷纳望德圣母圣殿(西班牙語:-{Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena}-

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Regina Coeli Convent Church

Regina Coeli Convent Church is a Roman Catholic parish church and

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
St. Nicholas Church (Staré Město)

The Church of Saint Nicholas (Czech: Kostel svatého Mikuláše) is a La

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Iglesia San Agustín, Chile

Iglesia de San Agustín — Our Lady of Grace, commonly known as Ch

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Las Lajas Sanctuary

Las Lajas Sanctuary (tiếng Tây Ban Nha: Santuario de Las Lajas) là một

Loại phụ huynh: Nhà thờ