Thể loại
Tu viện christian
Mở rộng bản đồ

Điểm tham quan trong thể loại «Tu viện christian»

Bộ lọc
Xêp hạng
Thể loại
Hiển thị tất cả
Nước
Hiển thị tất cả
Các thành phố
Hiển thị tất cả
Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Bellapais Abbey

Bellapais Abbey (also spelled Bellapaïs) is the ruin of a monastery

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Mission Santa Barbara

Mission Santa Barbara, also known as Santa Barbara Mission, is a

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Tu viện Westminster

Tu viện Westminster (tiếng Anh: Westminster Abbey), có tên chính

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Jvari (monastery)

Jvari or Jvari Monastery (ჯვარი, ჯვრის მონასტერი) is a Geo

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Ostrog monastery

The Monastery of Ostrog (Serbian Cyrillic: Манастир Острог;

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Bath Abbey

The Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul, Bath, commonly known

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Tu viện Rila

Tu viện Thánh Ivan của Rila, thường hay được họi là Tu viện Rila (ti

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Khor Virap

The Khor Virap ('Խոր Վիրապ' in Armenian, meaning deep dungeon) monaste

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Geghard

Geghard là một đô thị thuộc tỉnh Kotayk, Armenia. Dân số ước tính năm

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basel Münster

The Basel Münster (Basler Münster) is one of the main landmarks and t

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Sacra di San Michele

The Sacra di San Michele, sometimes known as Saint Michael’s Abbey, i

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Tu viện Sümela

Tu viện Sümela là một tu viện trên núi gần Trabzon, tỉnh Trabzon, Thổ

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Rumkale

Rumkale was a powerful fortress on the river Euphrates, 50 km

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Fontevraud Abbey

Fontevraud Abbey (or Fontevrault Abbey) is located in the village of

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Whitby Abbey

Whitby Abbey is a ruined Benedictine abbey overlooking the North Sea

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Basarbovo Monastery

Basarbovo Monastery (български. Басарбовски манастир) - the Mon

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Putna Monastery

The Putna monastery (română. Mănăstirea Putna) is a Romanian Ort

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery (Romanian: Mănăstirea Stavropoleos), also k

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Certosa di Pavia, Pavia

Certosa di Pavia là một đô thị ở tỉnh Pavia, vùng Lombardia c

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Tatev, Syunik

Tatev là một đô thị thuộc tỉnh Syunik, Armenia. Dân số ước tính năm

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Haghartsin Monastery

Haghartsin (Հայերեն. Հաղարծին) is a 13th century monastery loca

Loại phụ huynh: Tu viện