City

Qabr es Sett

Expand map

Qabr es Sett tourist attractions and interesting places

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Damascus Opera House

Damascus Opera House là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Khan As'ad Pasha

Khan As'ad Pasha là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Chapel of Saint Paul

Chapel of Saint Paul là một điểm thu hút khách du lịch trong Jâoubar,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Al-Zahiriyah Library

Al-Zahiriyah Library là một điểm thu hút khách du lịch trong Jâoubar,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Sayyidah Zaynab Mosque

Sayyidah Zaynab Mosque là một điểm thu hút khách du lịch trong Qab

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Thánh đường Umayyad

Thánh đường Umayyad đặt tại thành phố Damascus, là một trong những thá

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Citadel of Damascus

Citadel of Damascus là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Azm Palace

Azm Palace là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus, Xi-ri (Sy

Xem tất cả các nơi lân cận

Flight tickets to Qabr es Sett

old school

bắt đầu $222

Paradise On The Horizon

bắt đầu $167

Grand Kadri Hotel

bắt đầu $130

Chtaura Park Hotel Hotel

bắt đầu $84

Delora Hotel and Suites

bắt đầu $120

BLUE LAKE HOTEL SAGHBINE WEST BEKAA

bắt đầu $66

Rimonim Hermon Holiday Village

bắt đầu $111

Merom Golan Resort Village

bắt đầu $126

Viết bình luận
Mẹo & gợi ý