Thành phố

Qabr es Sett

Mở rộng bản đồ

Thành phố Qabr es Sett điểm du lịch và những nơi thú vị

Lọc
Bán kính tìm kiếm — 20 km
Xêp hạng
Thể loại
Hiển thị tất cả
Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Damascus Opera House

Damascus Opera House là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Khan As'ad Pasha

Khan As'ad Pasha là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Chapel of Saint Paul

Chapel of Saint Paul là một điểm thu hút khách du lịch trong Jâoubar,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Al-Zahiriyah Library

Al-Zahiriyah Library là một điểm thu hút khách du lịch trong Jâoubar,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Sayyidah Zaynab Mosque

Sayyidah Zaynab Mosque là một điểm thu hút khách du lịch trong Qab

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Thánh đường Umayyad

Thánh đường Umayyad đặt tại thành phố Damascus, là một trong những thá

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Citadel of Damascus

Citadel of Damascus là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus,

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
Azm Palace

Azm Palace là một điểm thu hút khách du lịch trong Damascus, Xi-ri (Sy

Tôi muốn thăm
Tôi đã từng ở đây
Visited
National Museum of Damascus

National Museum of Damascus là một điểm thu hút khách du lịch tr

old school

bắt đầu $222

Paradise On The Horizon

bắt đầu $167

Grand Kadri Hotel

bắt đầu $130

Chtaura Park Hotel Hotel

bắt đầu $84

Rimonim Hermon Holiday Village

bắt đầu $111

Merom Golan Resort Village

bắt đầu $126