Khu vực

Châu Phi

Sheppy Husk, Roman Ryzhikov và 355 nhiều người đã ở đây
Mở rộng bản đồ

Hầu hết các thành phố nổi tiếng ở Châu Phi

Điểm du lịch ở Châu Phi

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Gold Reef City

Gold Reef City là một điểm thu hút khách du lịch trong Turffonte

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Abuja National Mosque

Abuja National Mosque là một điểm thu hút khách du lịch trong Abu

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Timbuktu

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Khan el-Khalili

Khan el-Khalili là một điểm thu hút khách du lịch trong Cairo, Ai Cập

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Kirstenbosch National Botanical Garden

Kirstenbosch National Botanical Garden là một điểm thu hút khách

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Groot Constantia

Groot Constantia là một điểm thu hút khách du lịch trong Cape Town

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Viện bảo tàng Ai Cập

Bảo tàng Ai Cập hay Bảo tàng Cairo (tiếng Anh: Museum of Egyptian;

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Al-Hussein Mosque

Al-Hussein Mosque là một điểm thu hút khách du lịch trong Cairo, Ai

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Temple of Edfu

Temple of Edfu là một điểm thu hút khách du lịch trong Idfu, Ai Cập

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cape Point

Cape Point là một điểm thu hút khách du lịch trong Brightwat

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cape Point Lighthouse

Cape Point Lighthouse là một điểm thu hút khách du lịch trong Bri

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Lion's Head (Cape Town)

Lion's Head (Cape Town) là một điểm thu hút khách du lịch trong Cap

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
El Mouradia

El Mouradia là một đô thị thuộc tỉnh Alger, Algérie. Dân số thời điểm

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Grand Mosque of Conakry

Grand Mosque of Conakry là một điểm thu hút khách du lịch trong Con

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Ras Muhammad National Park

Ras Muhammad National Park là một điểm thu hút khách du lịch trong Sha

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Pretoria National Botanical Garden

Pretoria National Botanical Garden là một điểm thu hút khách du lịch

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Osu Castle

Osu Castle là một điểm thu hút khách du lịch trong Accra, Gha-na (G

Xem tất cả các điểm tham quan ở