Sign in | Join now

Tiếng Việt

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Attractions in Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (25)

 • Hushan Great Wall
   
 • Khách sạn Ryugyong
   
 • Yanggakdo Hotel
   
 • Quảng trường Kim Nhật Thành
   
 • Tháp Chủ Thể
   
 • Bridge of No Return
   
 • Cung kỷ niệm Kumsusan
   
 • Khải Hoàn Môn (Bình Nhưỡng)
   
 • Pyongyang TV Tower
   
 • Đại học tập đường Nhân dân
   
 • Quần thể lăng mộ Cao Câu Ly
   
 • East Pyongyang Grand Theatre
   
 • Kŭmgangsan
   
 • North Korea Peace Museum
   
 • Vườn thú Bình Nhưỡng
   
 • Tomb of King Kongmin
   
 • Tomb of King Wanggon
   
 • Party Founding Museum
   

Comments on Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (0)

You are trying to post a comment as guest
Unfortunately, no one has said nothing about this place. Be the first to tell us what you think about the article!

Capital — Bình Nhưỡng

Time in capital — 1/01/70 00:00:00

Tickets