Sign in | Join now

Tiếng Việt

Trung Hoa

Attractions in Trung Hoa (338)

 • Bến Thượng Hải
   
 • Thiên Đàn (kiến trúc)
   
 • Di Hòa Viên
   
 • Cố Cung
   
 • Đại lễ đường Nhân dân
   
 • Ung Hòa Cung
   
 • Tây Hồ (hồ Hàng Châu)
   
 • Vạn Lý Trường Thành
   
 • Bát Đạt Lĩnh
   
 • Longsheng Rice Terrace
   
 • Đội quân đất nung
   
 • Guangzhou Opera House
   
 • Cung Càn Thanh
   
 • Tháp Quảng Châu
   
 • Nhà hát lớn quốc gia (Trung Quốc)
   
 • Cổ Lãng Tự
   
 • Shanghai International Circuit
   
 • Hoàng Sơn
   

Comments on Trung Hoa (0)

You are trying to post a comment as guest
Unfortunately, no one has said nothing about this place. Be the first to tell us what you think about the article!

Capital — Bắc Kinh

Time in capital — 28/04/17 10:22:26

Tickets