Mosques in Samarkand

Bibi-Khanym Mosque

Điểm tham quan lân cận khuyến nghị

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Mausoleo di Bibi-Khanym

Mausoleo di Bibi-Khanym là một điểm thu hút khách du lịch trong Sam

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Мечеть Ходжа Зиемурод

Мечеть Ходжа Зиемурод là một điểm thu hút khách du lịch trong Samar

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Мавзолей Абу Мансура Матуриди

Мавзолей Абу Мансура Матуриди là một điểm thu hút khách du lịch t

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Moschea di Hoja-Nisbatdor

Moschea di Hoja-Nisbatdor là một điểm thu hút khách du lịch trong Sam

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Moschea di Hazrat-Hizr

Moschea di Hazrat-Hizr là một điểm thu hút khách du lịch trong Sam

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Registan

Registan là trung tâm của thành phố cổ Samarkand ở Uzbekistan

Hotel Registon

bắt đầu $30

Hotel Grand Samarkand

bắt đầu $85

Grand Samarkand Superior Hotel

bắt đầu $85

Hotel Diyora

bắt đầu $70

Emirkhan Hotel

bắt đầu $68

Mixt Royal Palace

bắt đầu $50