Tháp in Dengzhou
Bồng Lai các

Hình ảnh của Bồng Lai các

Điểm tham quan lân cận khuyến nghị

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Jinjiang Inn Yantai Penglaige Zhonglou North Road

bắt đầu $28

7 Days Inn Penglai Penglaige Scene District Dengzhou Road Branch

bắt đầu $15

Jinjiang Inn Fengshang Yantai Penglaige Branch

bắt đầu $22

7 Days Inn Penglaige Bus Station Hotel

bắt đầu $17

GreenTree Inn Shandong Yantai Penglai Pavilion Bus station Express Hotel

bắt đầu $46

Penglai Gold Coast Yujia Hostel

bắt đầu $86