Mesoamerican sites in Nohyaxe

Edzna

1.0/10
Vị trí
Bản đồ
Địa chỉ nhà

Nhận sự chỉ dẫn
Tài liệu tham khảo

Edzna México on Foursquare

Hacienda Puerta Campeche, a Luxury Collection Hotel, Campeche

bắt đầu $162

Hacienda Uayamon, a Luxury Collection Hotel, Uayamon

bắt đầu $293

Hotel Barranquilla

bắt đầu $18

Hotel Uxulkah

bắt đầu $26

San Diego Tu Casa

bắt đầu $21

Hotel Debliz

bắt đầu $50

Điểm tham quan lân cận khuyến nghị

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Campeche, Campeche
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Campeche có tên đầy đủ là San Francisco de Campeche (phát âm: [san

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Jaina Island
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Jaina Island là một điểm thu hút khách du lịch trong Tek, Mễ Tây Cơ

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Sayil
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Sayil là một điểm thu hút khách du lịch trong Chimay, Mễ Tây Cơ (Mê-

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Labna
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Labna là một điểm thu hút khách du lịch trong Sabache, Mễ Tây Cơ (Mê-

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Kabah (Maya site)
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Kabah (Maya site) là một điểm thu hút khách du lịch trong Sayil, Mễ

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Uxmal
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Uxmal là một điểm thu hút khách du lịch trong Chetulix, Mễ Tây Cơ (Mê-

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Oxkintok
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Oxkintok là một điểm thu hút khách du lịch trong Santa Cruz, Mễ Tây Cơ

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Chunchucmil
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Chunchucmil là một điểm thu hút khách du lịch trong Lázaro Cárdenas,

Du lịch hấp dẫn tương tự

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Dzibilchaltun
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Dzibilchaltun là một điểm thu hút khách du lịch trong Chablekal

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Izapa
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Izapa là một điểm thu hút khách du lịch trong Esperanza, Mễ Tây Cơ

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Comalcalco
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Comalcalco là một đô thị thuộc bang Tabasco, Mexico. Năm 2005, dân

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Teotihuacan
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Teotihuacan là một thành phố thời tiền Colombo ở Mexico. Teotihuacan

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Monte Albán
Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Monte Albán là một địa điểm khảo cổ lớn thời tiền Columbo trong khu t

Xem tất cả những nơi tương tự