Forts in Valletta

Fort Saint Elmo

Điểm tham quan lân cận khuyến nghị

Nhìn thấy tất cả Nhìn thấy tất cả
Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
HMS Maori (F24)

HMS Maori (L24/F24/G24) là một tàu khu trục lớp Tribal được ch

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Casa Rocca Piccola

Casa Rocca Piccola là một điểm thu hút khách du lịch trong Valletta,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Grandmaster's Palace

Grandmaster's Palace là một điểm thu hút khách du lịch trong Valletta,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
Manoel Theatre

Manoel Theatre là một điểm thu hút khách du lịch trong Valletta,

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
St. John's Co-Cathedral

St. John's Co-Cathedral là một điểm thu hút khách du lịch trong Val

Add to wishlist
Tôi đã từng ở đây
Visited
National Museum of Archaeology, Malta

National Museum of Archaeology, Malta là một điểm thu hút khách

U Collection

bắt đầu $203

Palazzo Consiglia

bắt đầu $240

The Coleridge

bắt đầu $207

The Saint John

bắt đầu $458

The Vincent

bắt đầu $228

Ursulino Valletta

bắt đầu $209