Cầu Brooklyn
01:10
Tượng Nữ thần Tự do
03:01
Công viên Trung tâm
04:24
Quảng trường Thời đại
04:40

New York, Squared

This summer I had the opportunity to visit New York for two weeks. So i took my camera and shot barely everything. This is the result :)
Viết bình luận
Vadim I
7 February 2018
Cool video, a bit long.

Điểm du lịch thể hiện trong video này

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Cầu Brooklyn
Hoa Kỳ

Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ.

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Tượng Nữ thần Tự do
Hoa Kỳ

| WHS = Tượng nữ thần Tự Do(Statue of Liberty)

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Công viên Trung tâm
Hoa Kỳ

Công viên Trung tâm (Central Park) là một công viên công cộng ở t

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Quảng trường Thời đại
Hoa Kỳ

Quảng trường Thời đại (Times Square) là một giao lộ chính ở Manhat