Vinicunca
00:00

Postcard from Rainbow Mountain

By Giovanni Cavallo

Short edit about my journey to the Rainbow Mountain in Cusco, Peru.

Shot on the Sony a6300 and DJI P3P

Music by Luke Atencio licenced through Music Bed

Viết bình luận
Vadim I
26 March 2020
Looks absolutely surreal!

Điểm du lịch thể hiện trong video này

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Vinicunca
Peru

Vinicunca còn được gọi là Montaña de Siete Colores, Montaña de Colore