Whitehaven Beach
00:00

Whitehaven Beach, Whitsunday Island - Australia

A series of aerial shots from above Whitehaven Beach, Hill Inlet on Whitsunday Island, in the Whitsunday region of tropical north Queensland, Australia.

Canon 5D Mk III

Tyler Mini Gyro

Viết bình luận
Vadim I
27 February 2015
Paradise...

Điểm du lịch thể hiện trong video này

Thêm vào ưa thích
Tôi đã từng ở đây
Visited
Whitehaven Beach
Australia (Úc)

Whitehaven Beach là một điểm thu hút du lịch, một trong những Bãi